28.01.2019 г.

Варна: Имотека отчита двоен ръст на сделките през 2018

Над 50% ръст в броя сключените сделки – това характеризира имотния пазар във Варна през 2018 година, сочат данните на Имотека. С около 2-3% на годишна база пък бе повишението на ценовите нива в Морската столица през изтеклия период. Сделките продължиха да се сключват бързо – над 40% от всички покупки са били направени в рамките на 15 дни.
Около 1000-1050 евро на кв.м са се продавали жилищата в центъра на града. Бриз и Чайка също са държали относително високи нива – между 900 и 990 евро на кв.м. Във Възраждане средната стойност на квадрат е била около 660 евро, а в Левски – между 800 и 820 евро/кв.м
„Пазарът в града е изключително активен, при стабилни ценови нива. Покупките с външно финансиране също са по-малко в сравнение със столицата. Сезонната заетост, характерна за Варна, не се отрази съществено и не станахме свидетели на големи разлики със смяната на сезоните. Напротив – интересът на варненските купувачи остава стабилен в рамките на цялата година. Очаквам през 2019 година и активността, и цените в града да се запазят на настоящите нива”, обобщи Люба Атанасова.