26.02.2019 г.

7% ръст на сключените сделки в София през 2018 г.

Имотека отчита увеличение на покупко-продажбите в столицата от 7% спрямо предходната година. „При нас активността през годината нарасна, но има противоречиви сигнали по отношение на тази тенденция занапред. Данните на Агенцията по вписванията показват идентичен брой сделки за 2018 и 2017 година. В същото време традиционно силното четвърто тримесечие този път не се отличи с висока активност при нас, а Имотният регистър показва дори спад. Това може да се дължи, от една страна, на покупките на имоти без разрешение за ползване, които ще бъдат вписани тепърва, но е много вероятно да е индикатор за задържане на активността”, каза Люба Атанасова.
По думите ѝ новото строителство е съществен фактор на пазара на недвижими имоти в столицата. „Новите проекти се развиват активно и започват да задоволяват натрупалия се през последните години глад за по-качествени жилища. Това обуславя постепенното балансиране на пазара и удължаването на периода за сключване на сделка. Макар в Имотека огледите да са интензивни, клиентите все по-рядко купуват за 2 седмици, те преглеждат пазара внимателно, проучват и опитват да договорят по-ниска цена. Това, ведно с очакванията за по-високи лихви от средата на 2019 г., забавянето на икономиката в Европа и големите обеми ново строителство, скоро, вероятно още в първото полугодие, ще доведе до задържане на активността, а може би дори и лек спад”, каза Атанасова.
По думите ѝ забавянето в темповете на пазара проличава и в периода, за който купувачите са стигали до сключване на сделка. При 21% от клиентите през 2017 г., намерили нужния имот за период между 1 и 3 месеца, през изминалата година тези хора са скочили до 28%. Налице е и 5% спад на хората, съумели да намерят търсеното жилище в рамките на 2 седмици.