Събития

27.05.2020 г.
Среща за най-добрите
Площад Света Неделя 4, ет. 6
10:00 часа
28.02.2020 г.
Среща на всички мениджъри
София, Витоша 1
11:00 часа
07.11.2019 г.
Съвместна инициатива с JA Bulgaria
пл.Света Неделя 4
10:00 часа
30.07.2019 г.
Среща за най-добрите
София, Витоша 1
10:30 часа