27.05.2020 г.
Площад Света Неделя 4, ет. 6
10:00 часа
Национална конуслтантска среща

В събитето участват около 60 консултанта от цялата страна. Продължителността е два дни, а основната му цел е обучителна.