27.05.2020 г.
Местоположение
Площад Света Неделя 4, ет. 6
Дата и час
10:00 часа

Национална конуслтантска среща

В събитето участват около 60 консултанта от цялата страна. Продължителността е два дни, а основната му цел е обучителна.