30.07.2019 г.
Местоположение
София, Витоша 1
Дата и час
10:30 часа

Шампионска среща в страната

 

Това събитие се провежда веднъж годишно и в него участват най-добрите консултанти от цялата страна.