Експерт Подбор и развитие на персонала

 

Експерт „Подбор и развитие на персонала“

Какво ще правиш:

•    Участваш в прогнозирането и планиране потребностите от персонал;
•    Проучваш и идентифицираш спрямо таргетираната група кандидати и канали за привличане на таланти;
•    Грижиш се за своевременното обработване на постъпилите кандидатури и извършване на селекция по документи;
•    Провеждаш интервюта;
•    Отговаряш за въвеждащата програма в компанията; 
•    Участваш в разработването и изпълнението на цялостна стратегия по подбор и мотивация на персонала съвместно с мениджмънта;
•    Участваш в организирането и провеждането на кариерни форуми, събития и др. 
•    Публикуваш обяви за работа в различни платформи и социални мрежи
•    Участваш в изграждане на вътрешни кампании, с цел мотивиране и ангажиране на служителите на компанията и измерване на успеваемостта на реализираните концепции
•    Координация на вътрешни проучвания, свързани с удовлетвореността на служителите и участие в изготвянето на планове за последващи стъпки.
•    Провеждане на изходящи интервюта
•    Участваш в организирането на тиймбилдинг инициативи.

 

Какво очакваме от теб:

•    Подходящо висше образование – Психология/Управление на човешките ресурси/други еквивалентни;
•    Минимален професионален опит за позицията – 3г. 
•    Опит в сферата на подбора е задължителен.
•    Отлични комуникационни умения, способност за съвместна работа с всички нива на организацията, креативност;
•    Аналитично мислене, отношение към детайла и ориентираност към резултатите;
•    Инициативност, упоритост, умение за работа в екип.
•    Умение за приоритизиране и спазване на срокове;
•    Шофьорска книжка
•    Добро владеене на английски език /мин. B1/ и компютърна грамотност - MS Office, Internet.

 

Какво ти предлагаме:

•    Трудов договор
•    Отлични работни условия и въвеждащо обучение
•    Мотивиращо възнаграждение
•    Възможност за развитие и кариерно израстване в компанията
•    Работа в млад, енергичен и мотивиран екип
•    Възможност за придобиване на ценен опит при работа в динамична среда 
•    Разнообразие от предизвикателни задачи
•    Работа в стабилна компания в екип, в който се ценят човешките качества.
•    Топ локация на офиса
•    Корпоративни отстъпки
•    Обучения и тиймбилдинг програми

 

„Имотека“ АД гарантира:

•    Коректно отношение;
•    Дисциплина, точност и прозрачност в трудовите взаимоотношения;
•    Пълна конфиденциалност при разглеждането на кандидатурите;
•    Пълна защита на личните данни според действащата регулация на ЕС и българското законодателство;
•    Ясни приоритети и ценностна система.

Моля, изпрати автобиография на e-mail: ushovska@bopartners.bg