Асистент на мениджър

Ние вярваме, че ключът за успеха на една компания, се крие в удовлетвореността на нейния екип и именно поради тази причина комуникативните умения на всеки един член, сътрудничеството и сплотеността, са основни правила в модела за развитие на нашия екип.

Присъедини се към нас на позиция АДМИНИСТРАТИВЕН СЪТРУДНИК.

Като АДМИНИСТРАТИВЕН СЪРУДНИК твоите основни задължения ще бъдат:
Изготвяне на справки, отчети и анализи, свързани с дейността на екипа;
Посрещане на клиенти в офиса;
Други административни задачи.