Обучения

Въвеждаща програма "Силен старт в Имотека"

Въвеждащо обучение на консултанти

Въвеждаща програма "Силен старт в Имотека".  

Всеки новопостъпил консултант преминава през Въвеждащата програма, която е с времетраене шест седмици. По време на обучението се набляга както на теорията, така и в практиката. Едни от темите на обучение са: Как да се представим себе си и услугите на компанията, Спецификите при видовете строителство, Какво е важно да знаем при работата си с клиенти "Продавачи" и "Купувачи". Водещи на обучението са опитни мениджъри, а групата от обучаващи се, е около 10 човека. В края на всяка от шестте седмици консултантите се явяват на тест, а в края на шестата седмица - на финален тест.

София, пл. Света Неделя
14:00 часа
04 Ноември, Понеделник, 2019 г.
img
img
img
img

Практически Модул 1

Практически модул за консултанти

Това е практически модул, в който участват консултанти с опит над шест месеца стаж в компанията. Обучението е групово и продължава два дни, а водещите са само опитни мениджъри. Основната цел е консултантът да усъвършенства наученото до момента.

София, площад Света Неделя 4,ет.1
13:00 часа
31 Октомври, Четвъртък, 2019 г.
img
img
img
img

Модул 2

Практически модул за консултанти

Това е практически модул, в който участват опитни консултанти със стаж над една година в компанията. Обучението се провежда в група, а времетраенето е два дни. Целта на модула е консултантите да усъвършенстват придобитите знания и умения. Основни при това обучение са дискусиите на различните теми от бизнеса, както и провеждането на различни ролеви игри. След успешно преминаване на модула, което включва и теоритичен тест, консултантите получават напълно безплатно сертификат за професията "Брокер".

София, площад Света Неделя 4,ет.1
17:00 часа
23 Август, Петък, 2019 г.
img
img
img
img