финансирате покупка на жилище
21.07.2021 г.

Как да финансирате покупка на жилище, ако банката Ви отказва кредит?

Ако планирате покупка на жилище е важно да разполагате с подходящо финансиране. В някои случаи кредитите от банки не са оптималното решение. За да откриете алтернативни възможности да финансирате покупката, прочетете повече в следващите редове. 

Защо е възможно банката да ви отказва кредит?

Лоша кредитна история

Първата стъпка, която кредитните организации предприемат след като клиент заяви желание да му бъде отпуснат заем, е да проверят неговото кредитно досие в Централния кредитен регистър. Процедурата е със задължителен характер и чрез нея се цели да бъде установено дали лицето има необслужен кредит (без значение дали той е предоставен от кредитна компания или банкова институция), както и дали вноските по заема се покриват навреме. Една от предпоставките за сформиране на лоша кредитна история е налице в случаите, когато има забавяния в плащанията, надвишаващи период от 30 дни. Впоследствие това се превръща в основателна причина да ви бъде отказан кредит. Важно е да знаете, че справката в Регистъра предоставя на финансовата организация информация не само за настоящия момент, но и данни за кредитната ви история и всеки един ваш заем, усвоен в последните пет години. От нея стават ясни както вашите заеми, така и начинът, по който са били обслужвани.
Централният кредитен регистър дели заемите в четири категории:
>  Редовни – Това са заемите, при които главницата и лихвите се изплащат стриктно според условията по договора за кредит;
>  Под наблюдение – Кредитите, при които са натрупани просрочени плащания в рамките на 31-60 дни. За да бъде един заем определен в графа „под наблюдение“, нарушенията по договора трябва да бъдат несъществени;
>  Нередовни – При тях в плащанията по главницата или лихвите има забавяне в срок 61-90 дни. Нарушенията се считат за значими и се предполага, че длъжникът има нестабилно финансово състояние, което би могло да застраши погасяването на задължението;
>  Необслужени – При тези кредити просрочените плащания по главницата или лихвите са със забавяне над 90 дни и отказът да ви бъде отпуснат нов кредит е почти 100% сигурен.

Недостатъчни доходи

Друго често срещано основание да бъде отказан кредит е ако доходите ви са недостатъчни, за да можете да погасите задълженията си, като ви останат достатъчно финансови средства за изкарване на месеца. Условията на всяка банка се различават, но в най-общия случай изискването е задълженията по вашия кредит да не надхвърля 40% от месечния ви доход. Трябва да знаете, че шансовете да ви бъде отпуснат кредит от банка са по-големи, ако сте на трудов договор, разполагате с по-високи доходи и притежавате недвижима и/или движима собственост. Въпреки това, трябва да сте наясно, че може да ви бъде отказан заем, ако във вашето домакинство имате деца на възраст под 18 години, но само вие имате стабилен доход, докато вашият съпруг/а не работи или има минимални приходи. Това се дължи на обстоятелството, че общият доход на домакинството се сформира като се раздели на всеки член на семейството, поради което ако попадне под санитарния минимум – навярно ще получите отказ от банката. Ситуацията е различна при заемите от кредитни компании, където няма такива изисквания, но е необходимо да имате сигурни и постоянни доходи.

Предоставена недостоверна информация

Допускането на грешки по невнимание при попълване на формуляра за кандидатстване в резултат биха довели до забавяне на процеса по отпускане на кредита. Въпреки това след нанасяне на необходимите корекции, запазвате възможността да ви бъде отпусната конкретната сума. В случай че умишлено скриете информация или представите неверни данни, то със сигурност опитът ви да получите финансиране ще бъде обречен на неуспех.

Твърде кратко време за кандидатстване

Сред причините да ви бъде отказано се нарежда и практиката да кандидатствате за кредит отново и отново, непосредствено след като сте получили скорошен отказ. Това се дължи на факта, че всяко ваша кандидатура се вписва в кредитната ви история, поради което непрестанните ви опити могат да се разтълкуват като сигнал, че имате финансови затруднения. В допълнение към това трябва да знаете, че колкото повече откази имате, респективно толкова по-нисък става кредитният ви рейтинг.

Какви са алтернативите за финансиране на жилище?

Кредит срещу ипотека

Ипотечните кредити представляват заеми, които са предвидени за закупуване на недвижимо имущество, макар да могат да бъдат използвани и за строеж на жилище, ремонтни дейности и подобрения по дома или рефинансиране или обединяване на вече съществуващи кредити. При тях получавате заем срещу обезпечение, което в най-честите случаи от практиката, е във вид на имот. Това означава, че с отпускането на заема, кредитополучателят се съгласява да изплаща вноските, като при непокриване на задълженията по кредита, финансовата институция има право да изземе недвижимия имот, за да обезпечи своите разходи.

Небанков кредит

Финансирането чрез небанкова институция е алтернативен вариант на класическия банков кредит. Той предоставя възможност за лесен достъп и различни оферти. Некредитните продукти се различават от кредитите, предоставяни от банкова институция основно по това, че размерът на отпуснатите средства е значително по-ограничен. Това се дължи на факта, че невинаги финансовите институции работят със собствен капитал, за разлика от банките, които разполагат със солиден финансов ресурс. За сметка на това, небанковите кредити се отпускат за относително по-кратки срокове. Допълнително предимство за кредитоискателите е не толкова строгите критерии към клиентите на този тип финансови услуги. Все пак трябва да имате предвид, че небанковите институции обикновено отпускат заеми, които трябва да бъдат изплатени за по-кратки срокове. Най-често те не надвишават 3 години. Особено важно е да се отбележи, че при този вид заеми съществува практиката вноските да бъдат изчислявани на седмична база, за разлика от механизма, по който действат банките. При тях вноската се сформира на месечна основа, а сроковете за пълното покриване на заема се простират в значително по-дълготраен период от време.

Потребителски кредит

Потребителският кредит е удачен вариант да реализирате покупката на имот, при положение че вече разполагате с известно количество заделени пари. Така в случай че не ви достигат средства, подобен заем ще ви бъде от помощ. Потребителските кредити се договарят за няколко години. Така например ако имате собствено жилище и планирате да се сдобиете с още едно, което да отдавате под наем и за което да дофинансиране с потребителски кредит, ще започнете да реализирате печалба веднага щом изплатите банковия заем.

Заеми от трети лица

В случай че няма как да разчитате на собствени средства или стабилни постоянни доходи, които да представите пред банковите институции, е нужно да откриете друг начин, посредством който да осъществите покупката. При такова стечение на обстоятелствата добра алтернатива е искането на финансова подкрепа от трети лица, в това число – роднини, близки и приятели. Предимството в този случай е, че при подобни заеми не се изисква връщането на сумата с лихви, като в допълнение към това при взаимно съгласие, имате възможност да удължите периода за връщане, без това да доведе до наказателни такси. Сериозен позитив е и фактът, че можете да връщате суми в различен размер според месечния си бюджет и възможностите, с които разполагате.