24.11.2019 г.

Имотният пазар у нас в края на 2019-а и началото на 2020-а

Към момента имотният пазар в страната продължава да бъде стабилен и значителни колебания в цените нагоре или надолу не се очакват. Същевременно предлагането на имоти е голямо, което осигурява по-обширен избор на купувачите, както и възможност за договаряне на най-добрите за тях условия по сделката. Движещ пазара фактор са и предлаганите от банките ниски лихви по ипотечните кредити.

Важно е да се отбележи и че повечето хора не купуват на всяка цена, все по-често водят преговори за намаляване на цената.

През новата 2020-а година се очаквам запазване на цените на имотите около сегашните им нива. „Благодарение на по-големия избор на имоти и активното жилищно строителство динамиката ще продължи с висока активност на купувачите.“, обяснява Георги Пейчев - мениджър на кантора Център в Имотека.