Как да продадете имота си: сами или с посредник?
25.03.2021 г.

Как да продадете имота си: сами или с посредник?

Предстои ви да продадете имота си, което поставя на дневен ред вземането на решение дали да действате самостоятелно, или да се обърнете към експерт в сферата на недвижимите имоти. Трябва обаче да сте наясно, че всяка една от алтернативите предлага известни предимства, от които може да се възползвате. Важна стъпка за продавача е да подреди приоритетите си индивидуално и да обмисли в коя ситуация би имал най-голям шанс за сключването на бърза и изгодна сделка. Ако все пак изпитвате колебания как да процедирате и коя е най-благоприятната за вас перспектива, в следващите редове ще откриете кратък списък както с ползите от продажбата на имущество, осъществена със съдействието на брокер на недвижими имоти, така и ще научите кои са преимуществата на това да реализирате продажбата без чужда намеса.


Предимствата на продажба чрез брокер 


Знания за имотния пазар

Един от най-осезаемите плюсове на продажбата чрез брокер на недвижими имоти, е неговата компетентност и сформирани наблюдения върху актуалните процеси на пазара на недвижимата собственост. Трябва да се съгласите, че опитът на добрия агент има ключово значение за лесното и безпроблемно преминаване през етапите при сключването на споразумение за продажба. Разбира се, всеки би могъл да се информира и да си направи лично проучване, за да добие представа за настоящата ситуация и да открие потенциалните изгледи за успешно споразумение. Въпреки това, трябва да знаете, че сътрудничеството с консултант ще ви даде предимство, на което няма как да разчитате, ако сами подемете инициатива за продажба. Брокерите имат изградени познания, които им позволяват да предвиждат темповете и посоката на развитие на пазарните тенденции. Това ще ви помогне да се сдобиете с възможно най-акуратна прогноза, въз основа на която да се спрете на най-точния момент за продажба, когато спецификата на интересите и критерият на купувачите са най-близки до характеристиките на предлаганото от вас жилище. В такъв случай дори една по-висока цена на жилището може да бъде не само лесно оправдана, но и да бъде възприемана като напълно естествена. Можете да се възползвате от професионалните услуги на Имотека, подавайки вашата обява чрез ПУСНИ ОБЯВА


Спестяват време в търсене

Подготвеността на консултантите в областта на недвижимите имоти и техните познания, придобити от професионалната им практика, са сериозен фактор в спестяването на ценно време в процеса на търсене на благоразположени и надеждни купувачи за вашия имот. Не забравяйте, че докато вие като продавач сте запознати с качествата на вашата недвижима  собственост, брокерът е в течение не само техническите параметри на имота, който предлагате, но и със спецификите в търсенето на купувачите. Той познава в дълбочина техния профил. Брокерът също така има детайлна представа за основните мотиви за покупка, като същевременно с това има поглед върху възможните притеснения и причини за колебания, които често се явяват причина за разубеждението на купувачите в намеренията им за покупка. Имайте предвид, че ежедневните служебни срещи с различни клиенти позволяват на брокера на недвижими имоти да се ориентира към какви клиенти да насочи вашата оферта, за да провокира реален отклик и активен интерес.


Достъп до затворени професионални мрежи и имоти

Не бива да подценявате значението на платформите, които ще бъдат използвани като канал, чрез който да разпространите обявата за продажба на вашия имот. Достъпът до затворени професионални мрежи има значително преимущество пред използването на сайтове за безплатни обяви, Това се дължи на обстоятелството, че обявата може да бъде подходящо промотирана. Докато безплатните обяви не включват никаква форма на реклама, което прави таргетирането на правилната аудитория близо до невъзможното, публикуването на офертата в затворена платформа се явява пряк път към точните клиенти. Маркетинговият подход, за осъществяването на който ще се погрижи вашият брокер, ще направи значително по-отличимо предложението и ще генерира интерес у правилните потребители.. Освен това, сътрудничеството с консултант в областта на недвижими имоти ще ви спести отговорността сами да подготвяте текста на обявата, с което не само отпада един товар от плещите ви, но и създава предпоставки за по-професионално изградено съдържание, с атрактивен стил. В допълнение към това, бихте могли да се доверите на своя брокер за визуалното представяне на имота в обявата, което ще представи в най-добра светлина вашия имот, без това да означава да се изкривяват реалните му специфики.


Съдействие с документация по сделката

Мнозина продавачи на недвижима собственост, обмислящи продажбата на своя имот, подценяват сериозността на процеса по сдобиване с необходимата документация за реализирането на покупко-продажбата. Имайте предвид, че помощта от посредник, който е вещ в сферата на недвижимите имоти, би ви била от полза, за да ви ориентира за конкретните документи, с които трябва да разполагате към момента на нотариалното изповядване на сделката. В случай че някои от тях липсват, брокерът ще ви насочи към правилните институции, към които да се обърнете, за да си ги набавите. Именно поради това сътрудничеството с агент на недвижими имоти е от изключителна полза, а оказаното съдействие ще ви спести напразното лутане из администрацията и безпредметното чакане по редица гишета. Освен това трябва да имате предвид, че може да разчитате на своя консултант, за да ви ориентира за времето, което се изисква при издаването на различните по вид документи. Така ще имате ясна представа за сроковете и ще знаете как да предвидите ангажиментите, свързани със сделката.


Ползи от това да продадете сами

Несъмнено в ролята си на продавачи бихте открили предимства и това да осъществите цялостния процес по продажбата на имота напълно самостоятелно. И макар това да крие потенциални рискове, е добре да знаете какви са и позитивите от това да разчитате на своите сили.


Без комисионна такса 

Известна част от участниците на пазара на имоти предпочитат да осъществят както покупко-продажбата на имот, така и сключването на договори за отдаване/наемане на жилища самостоятелно. Една от основните причини за това се състои именно в необходимостта от заплащане на комисионна такса за посредническата услуга, предоставена от конкретната агенцията за недвижими имоти. Като продавачи е важно да знаете, че таксата обикновено се сформира на база процент от цената на имота, когато става дума за продажба, или представлява част от сумата, предвидена за месечния наем (ако споразумението е за отдаване на имот). Установената практика е всяка агенция сама да определя размера на комисионната, с която работят нейните агенти. 
Без съмнение съществуват различни причини, които да са основание да предприемете продажбата на имот без посредник. Макар да звучи като примамлива алтернатива да спестите средства от личния си бюджет, трябва да имате предвид че посредничеството на брокер на недвижими имоти може да ви спести много други потенциални рискове, които често са обвързани с по-сериозни финансови загуби. Те могат да бъдат свързани с изрядността по прехвърляне на имота, да се появяват вследствие на невярно попълнена информация или да бъдат провокирани от изпускането на срокове. Евентуална опасност за продавача може да бъде и сключването на некоректни договори, които впоследствие да се окажат в негов ущърб. Точно поради тези обстоятелства, експертното мнение на брокер, напълно оправдава задължението за покриването на комисионна такса за неговия труд.


Повече свобода при избора на сделка

Ако все пак сте взели решението да продадете имота си без съдействие от страна на агенция за недвижими имоти, една от привилегиите пред вас е пълната независимост по отношение на детайлите и избора на конкретна сделка. Трябва обаче да сте подготвени, че свободата има своята цена, което налага да се сблъсквате сами с последствията от изборите, които правите и решенията, които взимате. Разбира се, ако сте на мнение, че разполагате с достатъчно познания и се чувствате напълно подготвени да преминете през всички задължителни стъпки в процеса по продажба, няма нищо нередно в това да разчитате изцяло на собствените си възможности. Ако обаче често посрещате трудните решения с колебание и неясни отговори, е добре да се замислите дали няма да сте в по-изгодна позиция да замените безграничната свобода и твърдото лично мнение със сигурността от експертната оценка на професионалистите в сферата.