20% ръст на ипотеките във Варна през 1вата половина на 2018
26.07.2018 г.

20% ръст на ипотеките във Варна през 1вата половина на 2018

Сделките с имоти, финансирани чрез ипотечен кредит в „морската столица“, нарастват с 20% от началото на 2018 в сравнение с първото полугодие на 2017. Това показват данните на Имотния регистър. При 8.24% ръст на сделките за разглеждания период е видима тенденцията за засилване на ипотечното кредитиране на жилищния пазар. По данни на консултантската компания Имотека клиентите разчитат най-често на банково участие между 50% и 80% от стойността на сделката.

Другият фактор, който поддържа високата активност на жилищния пазар във Варна – строителството, също се движи с растящи темпове. Данните за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство в областта показват сериозна динамика в продажбите на имоти и разкриването на нови строителни обекти.

Интересен фактор е разликата между броя на жилищните единици при сходен брой сгради – за първите три месеца на 2017 г. е започнало строителството на 82 сгради с 436 жилищни единици. През тази година обаче при почти същия брой сгради – 83, имотите са 734, което е с почти 70% повече. Статистиката е резултат от желанието на инвеститорите да строят по-големи сгради, с което да отговарят на засиленото търсене на ново строителство и да поддържат по-достъпни цени на имотите.