Имущественото застраховане
31.10.2018 г.

Имущественото застраховане, от какво би могло да ви предпази

Пожари, земетресения, наводнения… Природните бедствия ни изненадват за един миг, но разрухата, която носят със себе си, оставя следи за години напред.

Хората масово не застраховат жилищата си, споделя пред БНР генералният секретар на Асоциацията на българските застрахователи - Нина Колчакова.

Причините за това са различни. Понякога са в липсата на финанси, друг път в неправилното им разпределяне, в криво разбраната идея за спестовност или в цялостната липса на застрахователна култура на обществото ни. Част от манталитета на българина е да живее днес и да не мисли за утре. Между отпуска на морето и застраховка на дома обикновено се спира на първото. Колкото и нелогично да е, дори колата бива застрахована по-често, отколкото покрива над главите ни. Факт е, че катастрофи по пътищата се случват много по-често от наводнения например, но мащабът на последствията би трябвало да е далеч по-важен фактор.

Истината е, че имуществената застраховка почти не би повлияла на семейния бюджет, тъй като цената й варира между 40 и 200 лева за година. А ако е налична, това би спестило много повече финансови средства на хора, чието жилище е претърпяло някакво бедствие. Що се отнася до застрахователната култура, следващите редове ще ви помогнат да разширите своите знания по темата.

Основни видове имуществена застраховка:

 • - Пакетни: в този случай застрахователят подготвя пакети с рискове, които да бъдат покрити, и вие избирате между тях. При застраховането на недвижимо имущество пакетите винаги включват пожар и природни бедствия, а като допълнение биха могли да покриват и земетресение, вандализъм, вреда от трети лица, тероризъм. Обикновено не се извършва оглед на жилището, не се описва имуществото, а само се получава застрахователен лимит, който понякога е много по-нисък от стойността на притежанията ви.
 • - По действителна стойност: този вариант е по-скъп, но тук полицата се изготвя според вашите индивидуални желания. Освен това се извършва оглед и застрахователният лимит отговаря на действителната стойност на имуществото ви.
   

Подробности, които е добре да знаете:

 • - Земетресението не влиза в стандартните застрахователни пакети, а се договаря и плаща отделно. Същото се отнася и за влизането с взлом в дома ви и кражбата.
 • - Гражданската отговорност не е само за автомобили. Това е допълнителна застраховка, която покрива щетите, които вие бихте могли да нанесете на чужда собственост. Пример за това е спукана тръба във вашия дом, която предизвика наводнение у съседите.
 • - Ипотечните кредити задължително вървят с жилищна застраховка. Но освен задължителната полица бихте могли да поискате и други клаузи, които да платите допълнително. По този начин и вие бихте получили пари в случай на авария, а не само банката.
 • - Когато избирате застрахователната си полица, не сравнявайте само цените, а обърнете внимание какво точно покрива всеки един вариант. Бихте могли да потърсите помощта на застрахователен брокер. Тази услуга се покрива от застрахователя и би трябвало да е напълно безплатна за вас.
 • - Цената на застрахователната полица зависи от състоянието и местоположението на сградата, от материалите, използвани за строежа й и т.н. Ако сградата е стара, вероятността за повреда е по-голяма и цената на полицата също се повишава. Но ако се разберете със съседите да застраховате целия блок например, цената на застраховката би могла да се понижи с между 10 и 20%.
   

Какво е застрахователна сума и какво застрахователна премия?

 • - Застрахователната премия е това, което трябва да платите на застрахователя, тоест цената на застраховката ви.
 • - Застрахователната сума са парите, за които е застрахована собствеността ви, тоест финансовият лимит, до който застрахователят има отговорност към вас.
   

Съвети:

 • - В случай на застрахователно събитие уведомете застрахователя си в сроковете, за които сте се споразумели. Ако се забавите, той би могъл да ви откаже да покрие щетите.
 • - В случай че изберете застраховка без предварителен опис на движимото ви имущество, след това ще трябва да доказвате стойността на вещите си с фактури, касови бележки, гаранционни карти и т.н.