Имотека корпоративни ценности
28.08.2023 г.

„Имотека“ стартира първата си национална кампания за популяризиране на корпоративните си ценности

Екипът на „Имотека“ в гр. София, съвместно с отдел „Маркетинг“ на BOpartners, представи две креативни видеа, чрез които по забавен иновативен начин демонстрира част от корпоративните ценности на компанията: работа в екип и признание на успехите. 


Първото видео насочва вниманието на аудиторията към важността на работата в екип, като ключови елементи са подкрепата, обмяната на знания и опит, които изграждат силни екипи, а диалогът и сътрудничеството между колектива в компанията води до лични и професионални успехи.


Второто видео от кампанията поставя на фокус значението на признанието за индивидуалните и колективните постижения на екипите в професионалната им дейност. 


Двете видеа, които са само началото на кампанията, може да видите в социалните мрежи ни мрежи, а през месец септември ще бъдат представени и останалите четири ценности: открито общуване, инициативност, новаторство и развитие на хора.

Първите две видеа можете да видите тук: 
Видео 1: https://fb.watch/mBGl0BMhkv/ 
Видео 2: https://fb.watch/mBGkf-1K4F/ 

А ако искаш да станеш част от отбора на топ брокерите, кандидатствай тук.