Знания - брокера на недвижими имоти
13.10.2022 г.

Какви са основните знания, които един брокер на недвижими имоти трябва да притежава?

Ако ви предстои да продадете вашата собственост или обмисляте покупката на собствен дом, то най-вероятно пред вас вече стои въпроса дали да използвате услугите на професионален консултант. Професията на брокера на недвижими имоти изисква подготовка в няколко сфери. Вижте какви са конкретните знания, които добрият брокер трябва да притежава.

 

Какви са основните задължения на брокера на недвижими имоти?

Брокерът на недвижими имоти всеки ден има задължения от най-разнообразно естество. Ежедневно той се сблъсква с разнообразни казуси, което прави работата му изключително динамична. Една част от тях са провеждането на всекидневни телефонни разговори, оформянето на документи, уреждане на срещи с клиенти и партньори, организирането на огледи и още много други.
Работещите в сферата успяват да развият качества като комуникативност, водене на преговори, дипломатичност, организираност и т.н. Те имат и възможността да разпределят ежедневните си задължения в удобно за тях време, в зависимост от своята натовареност.
В случай че се намирате в ролята на купувач, то вашия брокер отговаря за това да намери подходящите оферти, в зависимост от заявените от вас критерии и изисквания. Той трябва да ви представи подходящите за вас жилища, да организира огледите в удобно за вас време, да ви запознае с всички подробности и да преговаря, за да ви осигури най-добрите условия.


Ако търсите посреднически услуги, при нужда от съдействие при продажба, то ролята на консултанта е да намери купувачи за вашия имот и да ви договори най-добрите условия. Той ще бъде до вас по време на целия процес, ще ви съдейства с изготвянето на цялостната документация и ще следи всичко да върви по най-изряден начин.
Брокерът на недвижими имоти може да бъде нает и когато търсите жилище под наем или сте в процес на подбор на наематели за вашия имот. Независимо в коя от ситуациите се намирате, консултантът ще се срещне с вас, за да се запознае в детайли с вашите нужди и изисквания. 

 

В какви сфери трябва да има познания един брокер?

Правни въпроси

Юридическите компетенции са много ценени качества и са от ключово значение за всеки брокер. Консултантът трябва да има широк поглед върху задължителната документация, обвързана както с покупко-продажбата, така и с процеса по отдаване под наем. По този начин, когато настъпи моментът, в който се отива при нотариус, за да изповяда сделката, вие ще имате наличен целия набор от документи. Този детайл е много важен, тъй като липсата дори на един важен документ може да възпрепятства финализирането на сделката.
Брокерът на недвижими имоти има отговорността да ви информира за нужните документи, както и да ви насочи към съответните институции, към които трябва да се обърнете, за да ви се издадат те. Освен това той е наясно и със сроковете за издаването на различните видове удостоверения – фактор, който никак не е за подценяване, особено когато трябва да си предвидите време, за сдобиването с пълния набор от документи. Това има отношение за осъществяването на бърза, лесна и безпроблемна имотна сделка, без значение дали тя се отнася за покупка, продажба или наемане/отдаване на жилище.
Тъй като е напълно възможно с течение на времето някои изисквания за документи да се променят, то трябва да знаете, че брокерите следят за тези промени и се осведомяват своевременно. 

Кредитиране и данъци

Кредитирането е тема, която е пряко свързана с пазара на недвижими имоти. Все по-голяма част от хората, решили да придобият недвижима собственост избират да кандидатстват за външно финансиране, за да осъществят покупката си именно посредством ипотечен кредит. Ето защо брокерът трябва да бъде наясно с актуалната ситуация и да може да посъветва своя клиент и да му съдейства по време на процеса по кандидатстване за кредит. 

Пазар на имотите

Разбира се, сред основните предимства от ползването на посреднически услуги при покупко-продажба или наемане/отдаване на имот са задълбочените познания на брокера за състоянието на пазара на имотите. Без съмнение опитът в сферата има ключово значение за преминаването през етапите при сключването на споразумение за имотна сделка. Някои хора смятат, че могат и сами да се справят с проучването на текущото състояние на пазара на жилищата, но този процес изисква задълбочени познания в областта. Благодарение на опита си, брокерите могат да предвиждат темповете и посоката на развитие на пазарните трендове.
Те отчитат фактори като инфлацията, условията на банките за отпускане на заеми за покупка на жилище и други промени, които оказват влияние върху цените на имотите. Освен това те са наясно с предимствата и недостатъците на отделните райони, знаят в какъв диапазон се движат цените на различните типове имоти, в зависимост от локацията, на която се намират те. 

Технологии и системи в строителството

Освен познания за състоянието на банковата сфера и пазара на недвижими имоти, добрият брокер е наясно и с новите технологии и системи в строителството. Тези познания са особено ценни, особено когато става въпрос за новопостроените имоти, където тези обстоятелства вече са налице. 

Маркетинг

Познанията в сферата на маркетинга също са сред качествата, които успяват да отличат професионалиста. За осъществяването на успешна сделка и то при най-добрите условия, не е ключово обявата да се пусне в множество канали, а да се дистрибутира в правилните. Така ако сте продавач, който е пуснал жилище в продажба, то брокерът ще знае в кои комуникационни канали да пусне офертата ви, така че тя да достигне до правилните купувачи. Ако пък сте в търсене на нов дом, то той ще ви насочи към офертите, отговарящи в най-голяма степен на вашите нужди и изисквания. 

Водене на преговори

Умението за водене на преговори или т.нар. „дар слово“ е изключително полезна отличителна черта на професионалиста в сферата. Все пак една от основните роли на консултанта е да договори на своя клиент най-добрите условия. Това е и причината той да умее да разговаря с хора и да знае как да отстоява интересите на своя клиент. В никакъв случай не подценявайте това предимство на агента на недвижими имоти, тъй като ако се заемете сами с преговарянето с отсрещната страна, може да постигнете обратния ефект, което не е желателно. Като обучен медиатор, брокерът знае как да убеждава и да комуникира, прилагайки различни техники.
Ако изберете да се доверите на брокерите на Имотека, вие си гарантирате спокойствие по време на преговорния процес. Агентите на Имотека са винаги отдадени на своите клиенти и с готовност ще водят преговорите, така че да ви договорят най-добрите условия и да задоволят максимално вашите изисквания.