30.10.2018 г.

Почти 60% от покупките на жилища във Варна – със собствени средства

Варна е сред големите градове в страната, в които преобладават сделките с недвижими имоти, финансирани чрез собствени средства. Статистиката на Агенцията по вписванията показва, че ипотеките в морската столица са намалели с 8,8% през третото спрямо второто тримесечие, докато на годишна основа постигат ръст от 9,4% и вече представляват близо 59% от всички покупки.

Това обикновено са клиенти, които са се преместили от по-малък град, за да живеят във Варна, и са продали старото си жилище, за да купят ново в града. Хората, заети в туристическия сектор и земеделието, също разчитат предимно на спестени средства за ново жилище. При сделките, осъществени с ипотечен кредит, най-сериозен е делът на банково участие между 50-80% от стойността на покупката. Налице са и случаи на пълно финансиране на сделката със заем.