30.11.2018 г.

60% от сделките с имоти в София са с кредит

Клиентите, които използват банков заем при покупка на жилище, представляват 60%, показват данните на Имотека за първите девет месеца на 2018 год. Динамиката на пазара продължава да е водена от ниските нива на лихвите по ипотечните кредити. Очакваното затягане на паричната политика от Европейската Централна банка ще има своето отражение на пазара у нас, заради което клиентите се възползват от настоящия момент за сключване на сделка.

Статистиката на компанията сочи, че делът на ипотечните кредити, които покриват над половината от стойността на сделката, вече са почти 50%. Това се дължи на по-голямата увереност у кредитополучателите, провокирана от повишаващите се доходи и икономическия ръст на страната. Най-малко са случаите, при които се използват потребителски кредит или ипотечен заем до 30% от сумата.

Покупките със собствени средства също имат значителен дял – 40%. С покачването на инфлацията и ниските лихви по депозитите хората все повече търсят изгодни алтернативи за спестяванията си, като ги влагат в активи, които не губят стойността си. Най-често това са недвижими имоти от една страна заради дългосрочната перспектива на инвестицията, а от друга – заради народопсихологията на населението по отношение на жилищата. Доходността от инвестицията в имот в големите градове достига 4-5% при лихви по депозитите близо под 1% на фона на годишна инфлация от 3.7%.