Покупка на имот

Покупка на имот. Каква е процедурата и какви са нужните такси?

Покупката на нов дом е вълнуващ процес. Той обаче е съпроводен с няколко задължителни процедури и такси. Разберете повече за цялостния процес по покупко-продажба, както и какви са необходимите такси при покупка в нашата статия.

 

Каква е процедурата при покупка на имот?

Покупко-продажбата е процес, който има дългосрочни последици. Процедурата изисква много време, усилия и финансови възможности от страна на купувача. Ето защо е толкова важно преговорите и процесите да протекат гладко за всички страни по сделката. Така купувачът ще придобие имотът, за който е мечтал, а продавачът ще получи исканата сума в определените срокове.   
За да се сбъдне този сценарий, трябва да преминете през някои специфични процедури, изискващи правна консултация. Услугите на адвокат ще ви улеснят значително по време на целия процес. Освен това юристът ще ви спести ценно време и ще ви предпази от допускането на грешки. Независимо обаче дали ще използвате услугите на адвокат или не, вижте кои са основните стъпки и процедури, през които ще преминете.

Проверка на имота

Първата процедура, през която със сигурност ще трябва да преминете, когато решите да  закупите апартамент, къща, или друг имот в границите на Република България е проверката на имота. Ето и някои неща, които задължително трябва да знаете за този вид проверка:
По закон всички видове недвижими имоти на територията на страната, могат да бъдат търгувани свободно както между български граждани, така и между българи и чужденци. Това се дължи на обстоятелството, че правната рамка на България е хармонизирана със законите на ЕС, което е логично следствие от членството на страната в Европейския съюз.
Преди да преминете към официални преговори с продавача, първо трябва да се заемете с обстойна проверка на жилището и неговия статут. В това число влизат – тежести, ипотеки и възбрани. Ако се докаже наличието на такива, то задължително ще трябва да се консултирате с опитен адвокат.  

Внасяне на депозит

Чрез депозита, купувачът обявява сериозните си намерения за задвижване и финализиране на преговорните процеси по сделката. Внасянето на депозит е последвано от подписването на предварителен договор за покупко-продажба. Така купувачът си гарантира спокойствието, че жилището няма да се показва на други заинтересовани купувачи. 

Потвърждаване на цената

Следващата стъпка е да се договорят условията относно сроковете, начините на плащане и крайната цена. Вариантите пред купувача са да изплати цялата дължима сума накуп или да се възползва от възможността да уговори разсрочено плащане.

Сключване на предварителен договор

След уговарянето на условията се преминава към подписването на предварително споразумение за покупко-продажба. Чрез него купувачът официално обявява, че има намерение да сключи окончателен договор за покупко-продажба. В писменият договор се записват правата и задълженията на двете страни, както и цените, сроковете и начините на плащане от купувача към продавача. 

Обработване на документите

Следващият етап е продавачът да извърши обработката на документите, в това число скица, данъчна оценка и други. В това време купувачът е длъжен да осигури финансирането, необходимо за финализиране на сделката, за да се осъществи на следващ етап изповядване на сделката пред нотариус.   

Изповядване на сделката

Изповядването на сделката пред нотариус е финалният етап, чрез който купувачът официално придобива жилището. Процедурата е следната: нотариусът преглежда внимателно всички документи, след като установи наличието на всички тях, двете страни по сделката полагат своя подпис върху съответните договори и декларации. 

 

Необходими такси

Такса за вписване в Имотния регистър

Един от сигурните разходи на новия собственик на имота е таксата за вписване в Имотния регистър. За целта купувачът трябва да отиде до съответната служба по вписванията по местонахождението на недвижимия имот, където трябва да подаде  молба. Размерът на таксата за вписване зависи от продажната цена на имота. Тя се изчислява като процент от цената, на която е закупено жилището, който е в размер на 0,1%. Така например ако сте придобили недвижим имот за 100 000 лв., то таксата за вписване ще ви бъде в размер от 100 лв. 

Нотариална такса

Следващият разход, който не бива да забравяте и задължително да включите към допълнителните разходи при покупка на нов дом е нотариалната такса. Тя се изчислява на база цената на жилището, посочена в нотариалния акт, както и в зависимост от тарифата на нотариуса, удостоверяващ сделката. Ако данъчната оценка е по-голяма от цената, отбелязана в нотариалния акт, то нотариалната такса се изчислява на база на данъчната оценка. Добре е да знаете още, че ако сте договорили продажната цена на имота или притежавате необходимите документи по сделката, разполагате с възможността да определите с точност дължимата такса по сделката, съгласно посочената тарифа. И още – ако използвате услугите на консултант по недвижими имоти, имайте предвид, че той предварително ще ви запознае с етапите по сделката и ще ви информира относно разходите, които ви предстоят като купувач.  

Такса за съставяне на нотариален акт

Изготвянето на нотариалния акт изисква услугите на нотариус. Тази услуга обаче също има своята цена, която се определя в зависимост от записаното в Тарифата, одобрена от Министерството на правосъдието. Тя е в размер на 30 лева.

Такса за вписване на договор за поддръжка и управление

Дължимите суми по вписването на договора за поддръжка и управление на имота можете да намерите в чл. 2 от Тарифата за държавните такси. Отговорна за събирането на тези суми е Агенцията по вписванията. Като дължимата сума се определя в зависимост от  стойността на Договора за целия период, за който е сключен. Получената стойност следва да се умножи по 0,1%. Знайте обаче, че съществува минимален размер на тази такса и той е 10 лева.
Добре е да споменем още, че таксата за вписване на договор за поддръжка и управление се дължи само при вписването на договора в Агенцията по вписванията. Дължимата сума се заплаща еднократно. В този случай тя се явява като разход на инвеститора, който се заема със задължението да поддържа и управлява имота. Това на практика означава, че всеки следващ собственик не дължи заплащането на тази такса и не сключва нов договор за управление.
Процесът по закупуване на нов дом може да бъде изключително улеснен и да протече гладко, ако до вас стои доверен партньор. Консултантите на Имотека винаги са на разположение на своите клиенти. Със своята експертиза и подготвеност те дават ценни съвети и преговарят винаги в полза на своите клиенти.