Наем на апартамент

Наем на апартамент: Как да избегнем често срещани грешки

Наемането на апартамент може да бъде свързано с редица предизвикателства. Познаването на често срещаните проблеми и предприемането на мерки за тяхното избягване може да помогне за по-гладко и приятно преживяване при наемане. В тази статия ще ви представим важни съвети за бюджет, договори за наем, огледи и комуникация с бивши наематели. Ето някои от най-често срещаните проблеми при наемане на апартамент и как да ги избегнете:

 

Кои са проблемите при наемане на апартамент

 

Бюджет

Един от най-често срещаните проблеми е подценяването на истинските разходи за наемане на апартамент. Някои наематели, смятат, че за да наемат жилище е необходимо да предвидят бюджет само за наем на първия месец. Всъщност бюджета включва наем, депозит и евентуални допълнителни такси.
За да бъдете подготвени, то създайте подробен бюджет, в който са взети предвид всички тези разходи, свързани с наемането на апартамент. Вземете предвид наема, комуналните услуги (електричество, вода, газ, интернет и др.), депозити, таксите за домашни любимци (ако е приложимо), таксите за паркиране и потенциалните разходи за поддръжка, както и брокерската комисиона.

 

Грешки при прочитане на договора за наем

Неразбирателството или липсата на ключови условия в договора за наем може да доведе до спорове и объркване. Експертите съветват внимателно да прочетете целия договор за наем. Ако е необходимо, потърсете правен съвет, за да сте сигурни, че разбирате всички условия, включително наема, срока на договора, опциите за подновяване, задълженията за поддръжка и всички такси. Уверете се, че устните споразумения са документирани в писмена форма.
Разчитайки на брокер при подписването на сделката, вие ще бъдете значително по-спокойни относно условията, вашите права и задълженията при бъдещите ви отношения с наемодателя. Той следи за изрядността на документите, защитава при необходимост вашите интереси и може да ви посъветва с експертно мнение в случай, че изпитвате колебания.

 

Бъдете бдителни и внимателни, когато пристъпвате към подписването на договор за наем на жилище. Ако не разчитате на брокер за изготвянето на документите, рискувате да се съгласите на неизгодни за вас условия. Договорът за наем се подписва от собственика и наемателя, като е препоръчително той да бъде нотариално заверен. В него се описват детайлите относно наемането на жилището – срок, месечна наемна цена, начин на плащане, права и задължения на двете страни и условия за прекратяване. Задължителната документация включва също приемо-предавателен протокол. В него е описано състоянието на жилището при постъпване на наемателите и служи за доказателство при освобождаването. Той се попълва от собственика или неговия брокер и съдържа опис на движимото имущество в апартамента – мебели, електроуреди и др.

 

Района и съседството

Наемането на апартамент в непознат район, без да се проучи кварталът, може да доведе до неудовлетвореност в последствие. Преди да пристъпите към окончателно наемане на жилището, най-добре проучете внимателно района, за да се запознаете с характеристиките му и да прецените дали е подходящ, спрямо вашия начин на живот. Обърнете внимание на близостта му до работата ви, на уредеността на обществения транспорт, нивата на шум и т.н. Посетете района на място и се разходете в него, за да добиете представа за обстановката.

 

Грешки при огледа на апартамента

Ако преди да се нанесете в апартамента, не огледате внимателно за съществуващи повреди, в последствие може да се окажете в спорове за вече съществуващи щети.
За най-сигурно, имотните специалисти препоръчват към договора да се състави и приемо-предавателен протокол, в който да бъдат описани всички съществуващи повреди, износване или проблеми с поддръжката. 

 

Разговор с настоящи или бивши наематели

Разчитането единствено на информацията от наемодателя, без да се разговаря с настоящи или бивши наематели, може да доведе до непълна или необективна информация за апартамента и сградата. Ето защо някои хора предпочитат да разговарят с хора, живели вече в апартамента, за да съберат опит от първа ръка. Попитайте ги за безопасността в квартала, разходите за комунални услуги и всички проблеми, с които са се сблъскали. Това може да ви даде по-обща представа за имота.

 

Обобщение: избягване на грешки при наемане на апартамент

Наемането на апартамент изисква внимателно обмисляне и надлежна проверка, за да се избегнат потенциални проблеми. Чрез разумно планиране на бюджета, обстоен преглед на договора, проучване на района, щателен оглед на апартамента и търсене на информация от настоящи или бивши наематели можете да вземете информирани решения, които да доведат до по-положителен опит при наемане.

На първо място трябва да се пазите от фалшиви обяви и псевдо брокери. Фалшивите имотни обяви се използват като т.нар. „кукички“. Отличителна тяхна черта е, че са  написани по доста атрактивен начин, така че да привлекат вниманието на потенциалните наематели. След контакт с човека зад оставения телефонен номер, разбирате, че апартамент вече не е наличен и получавате оферта на по-висока цена.

Можете да познаете коректния брокер по неговия бадж, визитка, а дори и може да ви представи портфолиото си. Най-съвестните дори следва да се опитат да спечелят доверието на клиента като му представят анализ на имотния пазар.

В обобщение – ако проявите проактивност, направите задълбочено проучване и внимателно прегледате договора за наем, можете значително да намалите вероятността да се сблъскате с тези често срещани проблеми при наемане на апартамент.