Как да управлявате апартамента си под наем от разстояние?

Как да управлявате апартамента си под наем от разстояние?

Ако притежавате имот, който сте предвидили да отдавате под наем, но сте далеч от неговото местоположение, е важно да се замислите как бихте организирали управлението му от разстояние. За тази цел може да се справите самостоятелно или да се доверите на агенция, която да ви съдейства в грижата за вашата собственост. Научете как да управлявате апартамента си, при какви обстоятелства е подходящо да се възползвате от пропърти мениджмънт услуги и какви са ползите от това някой друг да поеме отговорността за вашия имот вместо вас.

Същност на управлението на имоти 

Пропърти мениджмънта дава възможност на собствениците на недвижимо имущество да открият лесен и достъпен начин, чрез който да поверят поддръжката на своя имот в ръцете на професионална агенция. От своя страна, тя се ангажира изцяло с обслужването на конкретното недвижимо имущество. Установява комуникацията с доставчиците на услуги (водоснабдяване, електричество, топлофикация), съблюдава за регулярната профилактика на системите в сградата, плаща сметките за всички консумативи и взема участие в организацията на ремонтните дейности и освежаването на общите части. По този начин собствениците на имоти могат да делегират задълженията си, с което да спестят ценно време, усилия и нерви.

В своята същност пропърти мениджмънта се състои от два основни компонента – техническо изпълнение (насочено към поддръжката, почистването и грижата за имота) и комуникация. Посредством нея се осъществява връзката между всички ангажирани страни в процеса – наематели, собственици, и институции. 

В зависимост от конкретните услуги, които агенцията предлага на своите клиенти, могат да се наблюдават вариации в дейността. В случай че изберете да се доверите на компания за професионално управление на имоти, в най-общ план може да получите подкрепа при:
>>   Необходимост от съдействие при сключване, актуализиране или прекратяване на договор за наем;
>>   Превеждане, получаване и съхранение на суми при сключване на договор за наем;
>>   Проследяване и заплащане на дължимите от собственика режийни разходи, такси за етажна собственост и сметки към експлоатационни дружества;
>>   Прехвърляне на партиди за електричество, вода, отопление и сключване на договори за комунални услуги – телевизия, интернет и др.;
>>   Представляване на собственика пред събранието на входа;
>>   Организиране, поддръжка и извършване на ремонтни дейности в имота;
>>   Съдействие при разрешаване на конфликтни ситуации, отнасящи се до ползването на имота, вследствие на некоректно отношение от страна на наемателите;
>>   Регулярно посещение и контролна дейност, отнасяща се до състоянието на недвижимия имот

За какви случаи е подходящ пропърти мениджмънта?

Важно е да знаете, че освен за управление на имоти от разстояние, пропърти мениджмънта е добра алтернатива и при други обстоятелства. От подобен тип услуги могат да се възползват притежателите на повече от няколко имота, които имат нужда от професионално съдействие в обслужването на своята недвижима собственост. В такава ситуация например може да бъдете поставени, ако сте в ролята на наемодател на офис помещения. Добре е да имате предвид, че пропърти мениджмънта е идеална възможност и при управление на жилищни кооперации. Така в случай че не можете да стигнете до консенсус със своите съседи и срещате затруднение в поддръжката на общите части в сградата, може да се обърнете към агенция, която да поеме отговорността вместо вас.

Ползи от управлението на имоти

Ползите от професионалното управление на имоти е от изключително значение при отдаването на имоти под наем с цел реализиране на печалба. Това се дължи на обстоятелството, че експертите в сферата на пропърти мениджмънта са отлично подготвени и разполагат с богат опит. Именно това стои в основата на успеха, който им позволява да подхождат с далновидност и завидно спокойствие дори в напрегнати ситуации. Имайте предвид, че в резултат на добър пропърти мениджмънт съществува реална вероятност инвестиционната стойност на недвижимото имущество да се покачи. Вследствие на това не само вие като собственик, но и вашите наематели ще бъдат удовлетворени от професионалния подход. Тук е моментът да отбележим, че съдействието от реномирана агенция би могло да доведе до реализирането на по-високи приходи от наеми, да редуцира разходите за поддръжка и да положи основите на чисти и коректни взаимоотношения с вашите наематели. Не бива да подценявате тези фактори, тъй като има ключово значение за това да погледнете на собствеността си като на възможност за доходоносен бизнес.

Съвети при управлението на имоти

Отделете известна част от времето си

Ако въпреки затруднението, решите да поемете самостоятелно грижите за отдавания апартамент под наем от разстояние, е от особено значение да се пригодите към обстоятелства и да се научите да менажирате правилно личните си ангажименти. Това е от основно значение, тъй като ще бъде необходимо да отделяте от времето си, за да съумеете да организирате, следите и полагате грижи за имота си. Важно е да бъдете гъвкави в графика си и да умеете да реагирате своевременно в непредвидени ситуации. Дори да сте от късметлиите, съумели да открият надеждни и съвестни наематели на които да поверят своя имот, трябва да знаете, че винаги могат да възникнат обстоятелства, изискващи вашата бърза намеса. Аварии, сериозни конфликти със съседите или проблеми в кореспонденцията с различни дружества – от значение е да посрещате със спокойствие и рационална мисъл всички казуси, тревоги и притеснения на вашите наематели и да им предложите адекватна подкрепа.

Проследявайте внимателно разходите и сметките

Една от най-важните отговорности при отдаването на имот под наем, особено когато сте възпрепятствани да посещавате редовно своите наематели, е да бъдете внимателен към сметките и разходите. От съществено значение е да се уговорите предварително с вашите наематели по какъв начин те ще се отчитат за платените задължения, за да можете да следите дали се плащат регулярно. Широко разпространена практика е партидите за режийните услуги да бъдат прехвърлени на името на наемателя, с което ще си гарантирате спокойствие. Така в случай че наемателите ви освободят имота без изрично да ви уведомят, няма как да ви оставят неплатени битови сметки, за които да се наложи вие да поемете отговорност.

Поддържайте чистотата в имота

Не бива да подценявате чистотата като сериозен фактор при вземането на решение за наемане на даден имот. Именно поради тази причина, ако организирате огледи от разстояние, е необходимо да се погрижите за общото състояние и вида на имота. Едва ли бихте искали първите впечатления на потенциалните ви наематели да бъдат свързани с асоциации за неугледна обстановка и немарливо отношение. Поради това бихте могли да се обърнете към ваш близък за съдействие или да наемете професионална фирма за почистване. Все пак трябва да имате предвид, че дори да се спрете на втората алтернатива, трябва да предвидите кой ще осигури достъп на фирмата за чистота до вашия имот.

Алтернативно открийте опитна агенция да управлява имота вместо вас

В случай че не сте готови да се изправите изцяло сам срещу отговорността да провеждате редица телефонни разговори, да бъдете посредник между вашия наемател, съседите в кооперацията и експлоатационни дружества, то най-добрата алтернатива е да се доверите на опитна агенция. Направете лично проучване и прочетете отзиви на други клиенти, които са използвали подобен тип услуги. Това ще ви помогне да се информирате подробно, а изборът ви да бъде логично обусловен. Не се колебайте да потърсите професионалните консултации на агенция, предлагаща управление на недвижими имоти. Това е най-добрата възможност да запазите личното си време за себе си, като същевременно с това изпълните ангажиментите си по възможно най-благоприятен и резултатен начин.