продавач имот - брокер

Защо е важно продавач и брокер да се сработят добре?

Когато става въпрос за покупка или продажба на имот, е добре да получим съдействие от експерт в областта, който да гарантира лесния и безпроблемен процес по сключването на сделката. Брокерът е изключително важна фигура при продажбата на недвижимо имущество и като професионалист може да предложи добро познаване на пазара и пълно съдействие през целия процес. Вижте какви са ползите от намирането на правилния професионалист тук.

Какви са основните задължения на брокера на недвижими имоти?

Първата стъпка за продавача на имот е вземането на решението дали да излезе на пазара самостоятелно, или да потърси съдействие от професионалист в сферата. При избора за осъществяване на сделката с брокер, е добре да знаете, че неговите професионални задължения не се ограничават единствено до посредничество при покупко-продажбата. 

Сред основните задължения на брокера на недвижими имоти е откриването на най-добрите оферти за купувача и най-правилните клиенти за продавача. Добрият консултант винаги започва с провеждането на предварителен разговор със собственика на имота, по време на който придобива пълна представа за неговите желания и предпочитания. Такава среща осигурява на агента детайлна информация за неговите цели и гарантира по-бързото и точно реализиране на сделката. Това включва дефиниране на крайните срокове, в които продавачът желае да вмести продажбата, сумата, за която би желал да бъде извършена покупко-продажбата и целта на закупуване - било то с инвестиционна цел или за лично ползване. За да има пълна представа за характеристиките на имота, на който търси нови собственици, брокерът се запознава с подробности за спецификите на жилището, сред които неговата площ, типа строителство, вътрешно разпределение и прилежащи пространства. След като агентът опознае имота отблизо, идва ред на основната му функция - тази на посредник между продавача и купувача. Брокерът на недвижими имоти осъществява цялостната комуникация между двете страни и съдейства с уговарянето на ден и час за оглед на жилището, изцяло съобразен с графика на потенциалния купувач. Представянето на имота далеч не стига само до неговото презентиране и по време на огледа агентът, заедно с клиента, обсъждат в детайли всякакви въпроси, свързани със спецификата му.

Добрият брокер на недвижими имоти на първо място осигурява на купувача пълно спокойствие и съдействие през целия процес на покупко-продажбата, като консултантската му компетенция му позволява да помогне с юридически въпроси и изваждането на цялата необходима документация по сключването на сделката. Агентът има отговорността да предостави пълна информация на клиента относно нужните документи по продажбата, както и повече информация относно учрежденията, от които те могат да бъдат издадени. Така брокерът гарантира не само бързото и безпроблемно финализиране на сделката, но и намалява риска от подаване на неточни документи. При срещата с нотариус, например, всички документи за имота трябва да бъдат предварително подготвени и клиентите знаят, че могат да разчитат на своя агент за пълно съдействие. Задълженията на нотариуса не предполагат той самият да извършва проверка на имота и при евентуални съмнения именно брокерът на имота може да съдейства, като предостави експертен съвет на клиента, или пък помогне с евентуална допълнителна документация. 

Препоръките и съветите на агента по време на целия процес по продажбата на имот несъмнено могат да бъдат определени като много важни и полезни. Основната функция на брокера далеч не се ограничава до намирането на правилните купувачи. Работата с него осигурява на клиента обезпеченост, сигурност и безпроблемна продажба. 

Защо е важно продавача и брокера да се сработят?

Сред най-важните качества на брокера на недвижими имоти са неговите добри познания относно пазарната среда и нейната динамичност, както и богатата му база данни и индивидуалното познаване на всеки клиент. За да може обаче да окаже на продавача необходимото съдействие и да ускори процеса по продажбата на жилището, е важно агентът и клиентът да се сработят. Това, на първо място, се случва при избора на правилния посредник. Важна стъпка за купувача при продажбата на жилище с посредник, е работата с професионална агенция и брокер, които няма просто да съдействат с организирането на огледи, а ще вземат предвид всички аспекти при покупко-продажбата и ще окажат експертна помощ. Грешно решение е за продавачите да се насочат към работа с няколко агенции едновременно, защото си мислят, че така ще открият своя купувач по-бързо. При работата с няколко брокери от различни компании е възможно да се появи конкуренция, която да резултира в промени в обявата, несъгласувани с клиента. Изборът на работа с една агенция и брокер при продажба е най-доброто решение и ще позволи на двете страни да се опознаят и да работят заедно. По този начин ще се спомогне за изграждането на доверие - може би най-ключовият елемент при работата с посредник. 

Предлагане на имота на правилните купувачи

Продавачите, които вземат решението да излязат на пазара самостоятелно, обикновено се справят значително по-бавно във времето, тъй като не разполагат с широка база данни. Добрият брокер на имот, от своя страна, може да представи жилището пред широка аудитория от хора, които биха проявили интерес към него. Агентите на ИМОТЕКА, една от най-реномираните консултантски компании в страната, са опитни и амбициозни професионалисти, които разполагат с широка база данни и добро познание на регистрираните купувачи. Това гарантира на продавача бързото позициониране на жилището сред тези, които търсят да закупят, както и намирането на най-подходящите за него собственици. За тази цел обаче несъмнено трябва да присъства доверие между двете страни.

Спестяване на време

Именно експертността на консултантите по недвижими имоти осигурява значителното ускоряване на процеса по продажба. Благодарение на опита му и възможността да направи селекцията и отсее от всички купувачи, агентът знае най-добре кои са реално заинтересованите от жилището хора. Изцяло негова е отговорността и за провеждането на огледи и срещи с потенциални купувачи, така че да не се налага продавачът да оделя от собственото си време. Съдействие при подготовката на апартамента за огледи е съществена част от работата на консултанта. По време на огледа брокерът ще даде съвети как може да бъде подобрено състоянието на жилището. 

Консултантите ни следят пазарните нива ежедневно, което им дава възможността бързо да реагират и посъветват клиента при нужда от корекции в обявата. Това спестява време на продавача, който има доверен партньор с отлични познания в сферата и не е необходимо сам да прави проучвания. Съдействие клиентът получава и при събирането на необходимата документация, която е изключително важна за успешното сключване на сделката. Агентът предварително уведомява продавача за всичко необходимо, което трябва да бъде представено от негова страна и така не се налага самият той да инвестира време в търсене. 

Спестяване на средства

Освен време, брокерът на недвижими имоти ще спести на клиента и средства по време на процеса. Често продавачите сами се заемат с дообзавеждането на жилището, преди да го обявят на имотния пазар и понякога това могат да се окажат напразни средства. Консултантът ще съдейства и за това, като предостави своето експертно мнение кое е необходимо да присъства в имота. Ще спести средства и при събирането на документацията, като изготви предварително списък с необходимите и съдейства за избягването на неточности. 

Правилно представяне на имота пред клиентите 

Ключово при продажбата на имот е правилното му представяне пред потенциалните купувачи. За тази цел брокерът ще предостави ценни съвети как трябва да бъде подготвено жилището за огледи, а по време на срещите с клиенти, ще се постарае да ги запознае в детайли с имота.