Продажба на имот: Такси и разходи.

Продажба на имот: Такси и разходи, които да очакваме

Искате да научите повече за таксите и разходите при продажба на имот? Научете повече за това от нашите опитни експерти! Прочетете тук!

 

Общ преглед на процеса на продажба на имот

Продажбата на недвижим имот често се оказва по-трудна задача, отколкото повечето собственици на имоти си представят. Тя има своите тънкости, а достигането до сделка изисква стратегически подход за цена, период, в който се продава, начин на продажбата – с брокер или без, както и добър маркетинг. Освен това, покупка-продажбата на имот е съпроводена и с няколко задължителни такси и документи. Препоръчително е предварително да сте запознати с тях, за да можете да планирате и времето, необходимо за тяхното получаване. Научете повече за това от нашите опитни експерти! Прочетете тук!

 

Какви са потенциалните такси и разходи при продажба на имот?

 

Такси за нотариални и съдебни услуги

Законът за задълженията и договорите гласи, че таксите се поделят поравно между двете страни по сделката, но това не прави клаузата задължителна, тъй като може да бъде въпрос на предварителна договорка с купувача.
Нотариалните такси са неразделна част от разноските, съпътстващи сделките за продажба на имот. Принципът, въз основа на който се изчислява размера на нотариалната такса, налага таксата да се сформира на база на посочената по нотариален акт цена на имота. Към нея трябва да се отрази и тарифата на нотариуса, удостоверяващ сделката.
Към разходите, които трябва да вземете предвид при продажбата на имот, спадат средствата, предвидени за изготвянето на нотариален акт и прилежащите към него документи. Тази процедура се заплаща по отделна тарифа, одобрена от Министерството на правосъдието, като стойността на дължимата сума е 30 лева.

 

Агентски хонорари

Един допълнителен разход при покупко-продажбата на недвижимо имущество може да възникне в случаите, когато сключването на сделка е осъществено с помощта на посредническа фирма за недвижими имоти. В такъв случай, се начислява посредническо възнаграждение по сделката, или т. нар. комисиона за работата на брокера. Обикновено сумата, която консултантите изискват, се изчислява на база процент от стойността на имота. 

 

Данъци при продажба на имот

Реализираният доход от продажбата на имот подлежи на данъчно облагане. Трябва обаче да направим нужното уточнение, че под реализиран доход се има предвид положителната разлика между продажната и покупната цена. За да внесем допълнително яснота, ще си послужим с пример. В случай че продавате нещо на цената, на която сте го купили, то вие не реализирате марж, следователно не се налага да плащате данък. В допълнение към това трябва да сте наясно, че ако продадете на загуба – т.е. купили сте имот за конкретна сума, но цената, на която го продавате е по-ниска, отново не дължите данък. Принципът е такъв, тъй като по този начин реализирате отрицателен доход, или казано по друг начин – излизате на загуба.

 

Технически оценки и експертни проучвания

Това е още едно перо от потенциалните разходи, които можете да очаквате при продажба на имот, а именно техническа оценка на състоянието на имота. То включва проверяване на всички инсталации, комуникации, конструкции и други за несъответствия и злоупотреби. Фирмите, извършители на тези експертни проучвания и оценки обикновено изработват подробни протоколи за проверен имот, в които нанасят фактическото му състояние. 

 

Рекламни и Маркетингови Разходи

Ако решите да си сътрудничите с брокер, бихте могли да се възползвате от сериозно предимство при изготвянето на офертата и избора на канали, посредством които обявата ви да достигне до правилната таргет аудитория. Разбира се, това би бил допълнителен разход.

Маркетинговата стратегия, която избирате, може да окаже значително влияние върху бързината и успеха на продажбата на вашия имот. Добра идея е да инвестирате в професионална фотография и, ако е възможно, във виртуални обиколки. Това позволява на потенциалните купувачи да разгледат имота от разстояние.
 За изборът на подходяща маркетингова стратегия можете да се доверите изцяло на вашия консултант. Той ще избере тази, която ще бъде най-ефективна във вашия случай. Брокерът разработва цялостен маркетингов план за популяризиране на имота. Този план може да включва онлайн обяви, професионална фотография, виртуални обиколки, дни на отворените врати, печатна реклама и маркетинг в социалните мрежи.

 

Разходи за Подобрения и Ремонти

Освен разходите за агентска комисионна и задължителните нотариални такси и данъци, често се налага продавачите да предвидят известна сума за почистване и осъществяване на малки ремонти. Разбира се, преди да се впуснете в подобни начинания, е добре да прецените доколко е наложително да инвестирате пари, време и усилия за тези дейности. Добре поддържаният и атрактивно изглеждащ апартамент неминуемо ще направи впечатление на купувачите и в резултат ще доведе по-засилен интерес от тяхна страна. Това обаче невинаги е равнозначно на бърза, лесна и безпроблемна сделка. Освен това направената инвестиция не е непременно гаранция, че вложените от вас средства ще бъдат напълно оправдани. Именно поради това много собственици на жилища за продан се изправят пред дилемата дали да заделят средства за подобряване на вида и състоянието на жилището, или да се примирят с възможностите за печалба, без допълнителна намеса. 

 

Все пак не бива да забравяте, че при решението за покупка купувачите са водени както от рационалните доводи, така и от емоциите и нагласите си. Именно поради това успешен подход е да вложите старание, за да представите имота си във възможно най-добра светлина и да оставите добро впечатление. Дори да решите да си спестите ремонтните дейности, се постарайте да почистите, подредите и вдъхнете уют в предвидения за продажба имот. Никога не знаете дали приятната атмосфера няма да натежи сред предимствата в списъка с причини „за и против“, от който всеки се ръководи при вземането на важни решения.

 

Как от Имотека можем да Ви помогнем с продажбата на имот?

Консултацията със специалист в сферата на имотите ще ви гарантира спокойствие, че ще преминете през всички стъпки без проблеми. Добре е да знаете, че брокерите на недвижими имоти познават в детайли имотния пазар, което ще ви гарантира един процес по покупко-продажба или наемане, без притеснения, лишен от неизгодни предложения и сериозни рискове. Добрите брокерите на недвижими имоти са хората, които знаят как да се възползват от всяка ситуация, за да бъде най-изгодна за вас, затова техните съвети са безценни. 

Точно поради тези комплексни и професионални познания, както и поради широката база данни и мрежата от ценни контакти, с които консултантите на недвижими имоти разполагат, работата с посредник е повече от основателна и резултатна при сключването на имотна сделка. Затова не се колебайте да изберете подобен тип услуги, за да улесните процеса по покупко-продажба.