Ипотека за собствено жилище

Ипотека за собствено жилище. Заслужава ли си?

Съществуват много начини за финансиране покупката на недвижим имот. Един от най-популярните е посредством ипотечен кредит. Прочетете повече за този тип външно финансиране в следващите редове.  

 

Какви са ползите на финансиране чрез ипотечен кредит?

Най-общо казано, ипотечният кредит е вид заем, обезпечен с недвижимо имущество. Най-често се използва за покупка на собствен дом, но е възможно да се възползвате от услугата и за осъществяване на търговска дейност или реализиране на инвестиционни намерения.
Обикновено тези кредити са в големи размери, а поради тази причина времето, в което се изплащат е по-продължително (до 35 години). Ако сте решили да кандидатствате за ипотечен кредит, то най-добре внимателно се запознайте с всички условия и специфики на ипотечните заеми. Обмислете вариантите за покриване на ежемесечните си вноски и пресметнете какви трябва да бъде максималният им размер, така че да не се окажат в голяма тежест за вас. По този начин ще разполагате с ясни аргументи, на база на които направите правилен и информиран избор.

Финансирането на покупката на нов дом посредством ипотечен кредит е чест избор на купувачите на имоти. От една страна това се дължи на все още ниските лихвени проценти. Решилите да кандидатстват сега за ипотечен кредит са наясно, че текущите нива на лихвите са по-изгодни в момента, в сравнение с тези, които се очакват в бъдеще. Друг фактор, който оказва влияние на решението на много купувачи е стабилността на доходите им. Това обикновено са млади хора, работещи в сферата на ИТ технологиите, които имат високи доходи и решават да използват част от спестяванията си като първоначална вноска за покупката на собствено жилище.

Друга предпоставка за нарастване на интересът към ипотечните заеми са високите месечни наеми. Част от хората предпочитат месечната сума, която заплащат под формата на наем, да се превърне в месечна вноска по кредит. Така впоследствие те придобиват и правото на собственост върху имота.

Независимо каква е причината да се насочите към кандидатстване за ипотечен кредит, първо се запознайте внимателно с условията и изискванията на различните банки. Част от условията са общовалидни, но други са строго индивидуални за съответната банкова институция, затова проучете добре офертите, за да си спестите неприятните изненади. 

 

Възможни грешки при ползване на ипотека за собствено жилище

 

Не сте проучили добре кредита, който ще използвате

Както вече споменахме, преди да се ангажирате дългосрочно трябва да сте запознати добре с кредита, който ще ползвате. Прочетете внимателно условията на банката, която сте избрали да бъде ваш партньор.  

Подписването на договор за отпускане на ипотечен заем е сериозна крачка, който ви ангажира за дълъг период от време. Затова не пропускайте да прочетете внимателно споразумението преди да подпишете. Уверете се, че няма да се окажете неприятно изненадани от някое условия в последствие. Не се колебайте да задавате уточняващи въпроси, както и да поискате съдействие за процеса от вашия консултант по недвижими имоти. Имайте предвид, че той има опит в това и е наясно с нужната документация, както и с подводните камъни. 

 

Не сте преценили собствените си възможности

Кандидатите за ипотечен кредит често подценяват частта с допълнителните такси, съпътстващи тегленето на ипотечен кредит. За да пропуснете подобна нежелана ситуация, най-добре си предвидете допълнителна сума, която да използвате именно за това перо. Включете в сметките и брокерската такса, нотариалната и общинската такса, таксата за оценка на жилището. Добра идея е също да си заделите бюджет и за ремонтни дейности и закупуване на обзавеждане на новия ви дом. 

 

Условията на заема не са подходящи за вас

Както вече споменахме, различните банки предлагат различни условия за отпускане на такъв тип заем. Проучете внимателно офертите на различните банкови институции, преди да репите окончателно към коя банка да се обърнете, за да сте сигурни, че условията ѝ са подходящи конкретно за вас. Сред най-често срещаните условия за ипотечно кредитиране  са да може да докаже своите доходи, както и че работите на постоянен трудов договор и не се намирате в изпитателен срок. Не по-малко важни са редовното задължително здравно осигуряване и добрата кредитна история. Някои банки имат в своите условия изисквания към възрастта на кандидатите за кредит. Така например кредитоискателят задължително трябва да е навършил 18 години, но някои финансови институции определят и горна граница на възрастта, която не бива да надвишава 70 години, към момента на изтичане на срока на кредита. Всичко това обаче е строго индивидуално и зависи от политиката на банката за отпускане на заем за покупка на жилище.


Не пропускайте да се запознаете с условията на вашата банка. Напълно възможно е като нейн лоялен клиент да получите индивидуална оферта за отпускане на ипотечен кредит за покупка на нов дом. Следващата стъпка е да направите сравнение на офертите, за да изберете тази, която най-много ще пасне на вашите възможности. 

 

Заслужава ли си?


Цените на имотите и размерът на отпусканите кредити несъмнено са в пряка зависимост един от друг. С нарастването на цените на имотите, се увеличава и размерът на средния размер на ипотечните кредити. Ако през 2020 година, средният размер на ипотечните кредити е бил 108 хил. лв., то през 2021 г., тази сума е достигнала 124 хил. лв.


Данните за първите 6 месеца на 2022 година показват, че тази сума е достигнала сумата от 150 хил. лв. Като средният размер на ипотечния заем в София надвишава 200 хил. лв.


Въпреки че през тази година Европейската централна банка (ЕЦБ) 3 пъти вдигна основния лихвен процент, повишаването се очаква да продължи през следващите месеци. Ето защо моментът за инвестицията в недвижимо имущество посредством ипотечен кредит в момента е по-подходящ отколкото след няколко месеца, когато нивата на лихвите ще бъдат по-високи.


И все пак правилният момент за инвестиция в недвижим имот е индивидуален за всеки. Той се влияе от множество фактори като икономическата ситуация в страната, състоянието на пазара на недвижими имоти, индивидуалните ви нужди, финансовите ви възможности, политиките на банките за отпускане на заеми за покупка и т.н. Имайте предвид, че инвестицията в недвижимо имущество е най-сигурният и популярен начин да запазите спестяванията си и да не допуснете възможността да се обезценят в бъдеще.


Не забравяйте, че добрата инвестиция зависи от проучването на пазара и доброто му познаване. Обърнете се към наш консултант, който с радост ще ви помогне да закупите правилния имот и ще ви предпази от допускането на грешки. 


Знаете ли, че можете да получите одобрение за кредит, още преди да сте харесали имот за покупка? Заявете безплатна консултация за ипотечен кредит.