Наръчник за бъдещи купувачи - ипотечните кредити

Всичко за ипотечните кредити: Наръчник за бъдещи купувачи

Ще кандидатствате за ипотечен кредит? Нашите експерти са приготвили списък с полезна информация за ипотечния кредит! Вижте тук!

 

Общ преглед на ипотечните кредити и защо са важни

Ипотечният кредит представлява вид заем, който е обезпечен с недвижимо имущество. Обикновено се използва за закупуване на жилище, но също така може да бъде използван и за инвестиционни цели. Срокът за погасяване на заема зависи от банката, но обикновено този период може да бъде до 35 години.
Заради дългия срок на изплащане и големината на заемната сума, е важно да се запознаете с подробностите на ипотечния кредит предварително. Това помага да се избегнат възможни грешки и недоразумения. Този вид кредит предоставя гъвкавост при финансиране на различни нужди, но също така изисква внимание към условията и задълженията, свързани с него.

 

Основни термини и дефиниции

 

Различните видове ипотечни кредити

Ипотечните кредити могат да бъдат разделени на два вида – целеви и нецелеви, в зависимост от вашите нужди. Целевият кредит се отпуска, когато предоставите информация за предназначението на средствата. Този вид ипотечен кредит е подходящ, ако планирате да закупите имот, да извършите ремонт, да обедините задължения или да рефинансирате друг заем.
Нецелевият жилищен заем не изисква от кредитоискателя информация за начина, по който ще използва средствата. Този вид кредит обикновено има по-кратък срок на изплащане и по-малък максимален размер. Често този тип заем може да бъде по-неизгоден за кредитополучателя в сравнение с жилищните кредити.

 

Изисквания за ипотечен кредит

Стандартните изисквания, които кандидатът трябва да изпълни, включват представяне на доказателства за доходите му, предоставяне на стабилен трудов договор и фактът, че е здравно осигурен. Освен това, важен аспект за финансовата институция е кредитната история на кандидата за кредит, както и неговата възраст. Задължително условие е разбира се, той да бъде пълнолетен, но някои банки имат условие възрастта да не  надвишава 70 години към края на срока на заема.

 

Как да кандидатстваме за ипотечен кредит

Ако сте на път да закупите имот с помощта на ипотечен кредит, трябва да имате предвид, че условията на различните финансови институции се различават. За да изберете най-подходящия жилищен кредит, е препоръчително да отделите време за преглед на офертите от различни банки и да сравните техните условия. Това ще ви помогне да намерите най-подходящото решение за вас и вашите нужди.
Максималната сума, която може да ви бъде одобрена, зависи от вашия месечен доход. Предварително е добре да определите максималната сума, която ви е необходима, за да можете да търсите подходящи оферти. След като сте определили бюджета си, можете да преминете към определянето на критерии, които са важни за жилището, което търсите.
Предварителното одобрение за ипотечен кредит е от съществено значение при процеса на покупка на имот чрез финансиране от банка. Това одобрение дава "зелена светлина" на купувача да започне търсенето на подходящо жилище, съобразявайки се със своите възможности и банковите условия.
За да получите окончателно одобрение за ипотечен кредит, е необходимо да бъде извършена оценка на пазарната стойност на имота, на база която ще бъде определена максималната сума за кредит. След тази стъпка и след предоставянето на необходимите документи, купувачът и продавачът могат да преминат към нотариално заверяване на сделката и вписване на ипотеката в регистрите.

 

Избор на кредитор

Освен за състоянието на жилищния пазар, за цените на имотите в различните райони на града, брокерът ще ви помогне и с етапа по кандидатстването за заема. Утвърдените агенции работят в партньорство с доказали се кредитни консултанти, които ще ви съдействат с определянето на бюджета, избора на банка и т.н.

 

Събиране на необходимите документи

Документацията, свързана с процеса на кандидатстване за ипотечен заем, може да бъде едно от най-големите предизвикателства за търсещите кредит. В този смисъл, кредитните консултанти играят важна роля, предоставяйки подкрепа по време на целия процес. Те се грижат за всички процедури, свързани с кандидатстването и усвояването на кредита. Той ще ви предостави списък с необходимите документи, които трябва да предоставите за успешното кандидатстване. 

 

Процедура на кандидатстване

Кредитният консултант се грижи за координиране на всички стъпки от процеса – от  предоставянето на документите до комуникацията с банката и осигуряването на правилната и своевременна обработка на вашето заявление.
Сътрудничеството с кредитен консултант може да бъде от полза, особено ако не сте запознати с детайлите на процеса за кандидатстване за ипотечен заем. Те могат да ви предоставят ценни съвети, помощ при подготовката на документите и увереност, че всичко ще протече гладко.

 

Как да сравним ипотечни оферти

Кредитният консултант разполага с експертиза в областта на ипотечните кредити и има установени партньорски отношения с различни банки. Това го прави добре информиран за различните оферти на пазара и му позволява да ви насочи към най-подходящите опции.
Консултантът ще проучи и предложи най-подходящите кредитни оферти спрямо вашите нужди, възможности и финансов профил. Така вие няма да се нуждаете да се занимавате с изчерпателно търсене и сравняване на множество банкови предложения.

 

Разбиране на лихвените проценти и годишните процентни разходи

Съществуват два основни вида лихви по ипотечни кредити – фиксирана и плаваща. При фиксираната лихва, лихвеният процент остава непроменен през целия период на кредита. Това осигурява стабилност и предсказуемост на месечните вноски, тъй като те не се увеличават, дори и ако общите лихвени нива на пазара се повишат. Фиксираната лихва може да бъде предпочитана, тъй като предоставя спокойствие и защита от неочаквани лихвени промени. Въпреки това, началната лихва за фиксираните кредити обикновено е по-висока в сравнение с началната лихва за плаващите кредити.
При плаващата лихва, лихвеният процент може да се променя във времето в зависимост от пазарните условия и фактори. Това означава, че месечните вноски могат да варират в зависимост от измененията на лихвените нива. Този вид лихва може да бъде изгоден, ако предвиждате, че лихвените проценти ще останат стабилни или ще спаднат.

 

Важни детайли в договора за ипотечен кредит

Задължително в договора за ипотечен кредит трябва да бъдат упомената срока на договора, както и общия размер на кредита и условията за усвояването му.
Услугите на кредитния консултант ще ви осигурят спокойствие и ще ви спестят много време в търсене, проучване и сравнение на оферти. Консултантът ще се заеме с откриването на най-добрата за вас оферта. По този начин потенциалният риск от избиране на неподходящ за вас кредит се минимизира.


Знаете ли, че можете да получите одобрение за кредит, още преди да сте харесали имот за покупка? Заявете безплатна консултация за ипотечен кредит!