ПОДБЕРЕТЕ ПРАВИЛНИТЕ НАЕМАТЕЛИ

Как да подберете правилните наематели?

В случай, че разполагате с жилище, което сте решили да отдадете под наем, неминуемо се питате как да откриете правилните наематели. Къде да ги потърсите, по какви признаци да откроите надеждните и подходящи кандидати, от тези, които ще представляват риск за имуществото ви. За собствениците е от значение да предоставят имота си в сигурни ръце, за да бъдат спокойни, че състоянието на жилището ще бъде съхранено в същия вид, в който са го предали. Разбира се, всеки наемодател може да предяви допълнителни изисквания към наемателите на своя имот, като например забрана за гледане на домашни любимци или изрично предварително съгласуване при извършването на каквито и да било ремонтни дейности.

Общите принципи обаче се свеждат до следните критерии – всички комунални сметки да бъдат покривани в срок, а наемът да бъде изплащан навреме. Да се полагат грижи и да се следи за изрядността и чистотата на жилището. Желателно е наемателят да поддържа добър контакт с останалите живущи в сградата, като не нарушава установените междусъседски отношения. В крайна сметка, притеснението на кого ще поверите имота си е напълно основателно, особено в случаите на предишен горчив опит с недобросъвестни наематели. Поради това, независимо дали тепърва ви предстои да отдадете имота си под наем, или вече сте минали по трънливия път, останете, за да научите ценни съвети от експертите на Имотека.

Направете нужното проучване

Едва ли в ролята си на наемодател бихте искали да разчитате на сляпо доверие при сключването на договор за отдаване под наем. Затова ви съветваме да инвестирате известно време и усилие, за да си направите проучване, с което да установите дали сте открили точните наематели за вас. Естествено, понякога интуицията ни напътства във вземането на избор и често се оказва, че сме достигнали до правилното решение. Все пак е препоръчително да не се осланяме изцяло на случайността на съдбата, като вместо това разчитаме на действителни и ясни доводи.

Проверете кредитната история

Проверката на кредитната история на потенциалния бъдещия наемател може да се окаже решаваща действие, което да ви помогне да съхраните и защитите своята собственост. По този начин бихте могли да проучите в дълбочина финансовото състояние на избрания от вас квартирант. Установяването на добра кредитна история, би спомогнала за вземането на по-уверен избор, тъй като вероятността битовите сметки и наемите да бъдат плащани навреме става значително по-висока. От особено значение е да се отбележи, че като наемодатели се нуждаете от писмено разрешение за извършването на подобен тип проучване. Необходимо е наемателят да подпише документ, в който да заяви своето съгласие с кредитната проверка.

Кредитната проверка варира спрямо агенцията, която се избрали да използвате, като освен това се изменя в зависимост от подробността на отчета, който изисквате. Отчетът може да включва идентифицираща информация, която е свързана с личните данни. Тази проверка служи за потвърждаване на името, датата на раждане, настоящите и минали адрес, работодатели, имена на съпруг/-а, както и справка за номера на социалната осигуровка. Кредитната история представя по-подробни данни отноно банковите сметки и сметки на кредитни карти, наличието на заеми – ипотека, студентски заем или друг вид задължения, сумата на кредита, начина на плащане в рамките на последните две години, както и лимита на кредитната карта.

Само по себе си наличието на кредитно минало не бива да буди непременно недоверие у наемодателя. Той трябва проследи информацията, за да открие има ли регулярно закъснение в плащанията, налични ли са фалити, съдебни решения или твърде голяма сума на дълга. На база на това, трябва да обмисли и анализира правилно индикаторите и да вземе решение.

Проучете миналото на наемателите

Проучването на наемателите не се изчерпва с това да се установи дали тяхната кредитна история е с добро минало. Най-сигурният вариант в подхода по запознаване с детайлите, бихме могли да постигнем, ако разчитаме на препоръка от предишен наемодател или наш близък. Подобен вид гаранция от трето лице не е реализирана по юридически път, но все пак спомага за установяването на по-осезаемо доверие и усещане за сигурност и спокойствие. В случай, че препоръчката идва от наш познат, бихме могли да се възползваме от възможността да скъсим по-бързо дистанцията, действаща между нас и наемателя.

По този начин се полагат усилия в посока неговото опознаване, което е от изключително значение за последващия етап във взаимоотношенията между двете страни. Бихме могли да научим повече за миналото му и за линията на познанство с нашия близък, като разчитаме на два източника – неговата лична история и перспективата на човека, гарантиращ за него. Обстойния разучаване на миналото и разговорът са от основно значение, тъй като макар и изряден по документи, не бихме искали да пуснем напълно непознат в дома си, който впоследствие да се окаже невъзможен събеседник. Общуването на чисто човешко ниво и разбирането между наемател и наемодател могат да спомогнат и да елиминират много бъдещи неразбирателства.

Разберете тяхната визия за жилището

Както стана ясно, един от най-добрите методите, с които да добиете акуратна представа за личността на бъдещия наемател, е чрез осъществяването на  обикновен разговор с него. Ако все пак не сте убедени в каква посока е редно да протече той, ето идеи.

Разпитайте ги за техните навици като наематели и начинът им на живот 

Разпитайте потенциалния квартирант за неговите битови навици и начин на живот. От отговорите му бихте могли да добиете представа какъв човек обмисляте да изберете за наемател. Въз основа на тях, можете да прецените дали имате сходни разбирания и виждания за това как трябва да се поддържа имота, както и да достигнете до консенсус по теми като чистотата  и общия вид на жилището. На всеки може да се случи да остави на заден план чистенето и подреждането, поради по-важни и неотложни ангажименти. Това обаче в никакъв случай не бива да се превръща в затвърдена тенденция и вие като наемодател имате право да следите за немарливо отношение, без обаче да нарушавате личното пространство на своя наемател. Информация относно трудовите специфики  на наемателя (дали професията му позволява да работи от вкъщи или се налага задължително да присъства в офис), може да ви ориентира кога бихте могли да откриете на място наемателя си, в случай че се налага да се проведете разговор, да получите наем си или да взаимно да разрешите възникнал проблем.

Дискутирайте с тях желаната цена и дали тя отговаря на изискванията 

Ключов фактор в изграждането на безпроблемни взаимоотношения е предварителното дискутирането на темата за размера на наема. Като наемодател е препоръчително да се позаинтересувате от това дали сумата отговаря на възможностите на наемателя и има ли начин той да се справя ежемесечно с навременно плащане на задълженията си. Ако по всички показатели вярвате, че сте открили перфектният наемател, то обмислите допускането на компромис, изразяващ се в намаляването на крайната сума с малка част. Все пак по-добре да имате един сигурен наем всеки месец от съвестен и отговорен наемател, пък макар и с една идея по-нисък от предвиденото, отколкото да попаднете на изцяло ненадежден и труден за комуникация квартирант.