брокер на недвижими имоти

Колко е важен брокерът на недвижими имоти за сключването на една сделка?

Ако се чудите дали да се обърнете към агенция за недвижими имоти, за да получите експертни насоки, продължете да четете. Тук ще откриете в какво се състоят основните задължения на брокерите, как могат те да ви бъдат от помощ и кои са предимствата на сключването на сделки за недвижимо имущество чрез посредничество.

Какви са задълженията на брокера? 

 Изготвя предварителен договор

Съществено важна стъпка в придобиването на имот е установяването на детайлите по договорните отношение. По закон продажбата се реализира във форма на нотариален акт, въпреки това страните по сделката невинаги имат готовност да подпишат на момента. Тук влиза в сила идеята за изготвяне на предварителен договор, който има подготвителен характер. Посредством него двете страни по сделката си осигуряват необходимата сигурност в периода, предхождащ финалното изповядване на покупко-продажбата пред нотариус.
Предварителният договор се сключва в обикновена писмена форма, като съдържанието му задължително трябва да представя описание на имота и съответно неговата цена. Освен това в него могат допълнително да бъдат определени начинът на плащане, сроковете за сключване на окончателния договор, а също така да се даде яснота върху задълженията на купувача и продавача.
Именно тук решаващо участие има брокерът на недвижими имоти, който поема отговорността по съставянето на предварителния договор. С оказаната от него помощ ще си подсигурите по-професионално формулирано съдържание, като с това гарантирате сигурността си, че няма да бъдат пропуснати основополагащи детайли при съставянето на клаузите.

Намира най-добрия имот за клиентите си

Един от основните ангажименти на брокера на недвижими имоти се състои в това да намери най-добрия имот за нуждите на своите клиенти, като за тази цел е необходимо да се съобрази пряко с техните бюджет и критерии. Ценно умение от практиката на добрия консултант е провеждането на подробен предварителен разговор, който да послужи като отправна точка за нагласите, интересите и възможностите на клиента. По този начин брокерът се сдобива с изчерпателна информация, която допринася за качествения подбор на оферти, като освен това съкращава значително времето на търсене. 
Разговорът с клиента също така благоприятства за установяването на доверие във взаимоотношенията между брокера и неговите клиенти. Сериозно улеснение за дейността на консултантите е придобиването на представа с какъв човек работят – склонен ли е клиентът към правене на отстъпки при договарянето, или е категоричен в решенията си. Нетърпелив ли е, или предпочита да направи информиран избор, макар това да бъде на цената на просрочване във времето. Ако клиентът е придирчив е добре да бъдат изяснени в конкретика възможно най-много детайли – има ли изрични предпочитания към ново/старо строителство, кои райони в града са най-желани от него, с каква площ и разпределение трябва да бъде жилището и т.н. Не на последно място, е добре да бъдат дефинирани причините за закупуване на имота – дали покупката е с инвестиционна цел, или имотът е предвиден за лично ползване. Това обстоятелство е от особено значение за представите и изискванията на купувачите.


Проверява легалността на имота

От първостепенно значение при сключването на сделки за покупко-продажба е изрядността при прехвърляне на собствеността на имота, както и неговата легалност. Сътрудничеството с посредник е от изключителна полза за клиентите, тъй като агентите в сферата на недвижимите имоти са подробно запознати със задължителната документация, съпътстваща споразумението, като освен това те са подготвени за това какви документи могат да бъдат поискани допълнително. Имайте предвид, че покупко-продажбата винаги крие рискове. Те могат да са резултат както от некоректни уговорки или неточно попълнени данни, така и от изпуснати срокове и недобросъвестни намерения. Разбира се, консултацията с компетентен нотариус би разсеяла някои подозрения, но трябва да имате предвид, че нотариусът няма задължението да проучва обстойно предоставените му документи. Неговата отговорност се свежда до това да съдейства за реализацията на сделката.


Води преговори за цената

Брокерът на недвижими имоти е нещо повече от посредник, той е сътрудник, който приема желанието на своите клиенти за сдобиване с мечтания дом като свое лично задължение. Именно поради тази причина той ще защитава отговорно вашите лични интереси. Агентите на Имотека са винаги отдадени на своите клиенти и с готовност ще водят преговорите за цената на желаното от вас жилище, така че да получите възможно най-благоприятните условия за споразумение.  


Договаряне на кредит

В случай че сте избрали да разчитате на финансиране от банкова или кредитна институция, за да осъществите покупката на имот, вашият брокер ще ви окаже съдействие при договарянето на кредит. Важно е да знаете, че Имотека работи в тясно сътрудничество с Кредит Център, най-големият кредитен консултант в България. Ако изберете да станете клиенти на Имотека, това ще ви помогне да получите преференциални условия в отпускането на кредит, с който да финансирате закупуването на имот.


Защо ни е нужен брокер на недвижими имоти?

Ако изпитвате колебание дали да изберете консултантските услуги на агенция за недвижими имоти, в следващите редове ще откриете предимствата на работата с експерт в сферата.


Има пълната информация и знания в сферата

Едно от най-жизненоважните професионални качества на добрия брокер са неговите познания и задълбочени наблюдения върху случващото се на пазара на имоти. Това му позволя да ви даде компетентно становище относно пазарните тенденции и цените, преимуществата на различните типове строителство (тухла, панел, ЕПК), както и да ви ориентира за реномето на кварталите. Освен това той ще ви даде правилните насоки и при нужда ще ви предупреди, за да ви предпази от потенциални рискове и неизгодни сделки. 
Истинските професионалисти са запознати с динамиката на пазара и знаят кога е най-подходящият момент за продажба или покупката на имот, както и какви са актуалните акценти в търсенето и предлагането. Освен това поради ежедневните си ангажименти, в обхвата на добрите консултанти попадат широк набор от обявени за продан жилища. Това позволява на агентите да предлагат само най-качествените оферти за жилища, съобразени с нуждите и критериите на клиента. Без значение обаче дали сте в позицията на продавач, или купувач, брокерът на недвижими имоти ще ви даде ценни напътствия и информация за новостите на пазара на недвижима собственост, от които може да се възползвате.


Спестява време

Именно подготвеността и професионалните умения на консултантите по недвижими имоти се явяват като основна причина за значителното ускоряване на процеса на продажба. Компетентният консултант знае как да направи селекция, за да отсее само истински заинтригуваните от вашата обява купувачи. Негова е и отговорността за уговарянето и провеждането на срещи и огледи, което ще ви помогне да запазите време за себе си. Не забравяйте, че с помощта на брокер ще си спестите също така многобройните досадни телефонни разговори и безкрайни въпроси на потенциалните купувачи.


От вас се изискват по-малко усилия при сделката

Длъжностната характеристика на агентите на недвижими имоти е внушителна, а техните задължения са многобройни и разнообразни по вид. Вследствие именно на тези обстоятелства, задълженията на клиентите на подобен тип консултантски услуги са сведени до минимум. Важно е да знаете, че бихте могли да упълномощите с нотариално заверено пълномощно своя брокер, за целите на различни дейности, които иначе биха наложили вашето лично присъствие. По този начин ще делегирате на вашия посредник още повече задължения, с което ще си спестите значително количество лични усилия и все пак ще съумеете да получите изгодни условия при сключването на споразумение.


Умение да борави с документация

Брокерът на недвижими имоти умее да борави с документи, а тяхното количество не е за подценяване що се отнася до успешното финализиране на сделка за покупко-продажба. Неговите познания биха отстранили вероятността от допускане на пропуск при предварителното събиране на нужната документация. Вашия консултант ще ви даде напътствия и ще ви ориентира надлежно в ситуацията и етапите, през които ще преминете. При нужда той ще ви даде съвети, а в случай не разполага с достатъчно задълбочени компетенции по даден казус, ще ви насочи към правилните вещи лица, които да ви съдействат – счетоводители, юристи или друг вид специалисти.